Trafikchef

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats där vi tror att olikheter berikar oss och höjer kvalitén. Vi är en serviceorganisation med myndighetsansvar och letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Vi levererar service med hög kompetens och kvalitet i en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. I Härryda kommun är det ungefär 37 750 invånare och befolkningen ökar stadigt. Mölnlycke är vår största ort och här finns även tätorterna Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Vårt attraktiva läge tio minuter från Göteborg med närhet till järnväg, hamn, Landvetter flygplats och med riksväg 40 som löper genom kommunen gör att många vill bo eller driva företag här.
För mer information: http://www.harryda.se
Samhällsbyggnadssektorn är en del av kommunens samlade förvaltning och är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Trafikverksamheten är en av sex verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn. Härryda är en tillväxtkommun där ny infrastruktur ska planeras och man strävar mot att skapa en god trafik inom kommunen. Trafikverksamheten sköter kommunens offentliga rum och underhåller, renhåller, reinvesterar och nyanlägger kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendlarparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. Man ansvarar också för belysning, offentlig konst, fontäner, broar, snöröjning och städning. Just nu håller man exempelvis på att ta fram ett parkeringsledningssystem för Mölnlycke centrum och ska renovera bron över motorvägen vid Mölnlyckemotet. Man fattar också myndighetsbeslut för trafiksäkerhetsåtgärder, parkeringsövervakning, trafikbuller och upplåtelse av offentlig plats.
Trafikverksamheten i Härryda består idag av fyra team, men är på väg in i en ny organisationsform där myndighets- och drift/underhållsteamen samordnas under en ny gatuenhet medan projektledning och infrastruktur bildar en enhet samt där team tidiga skeden blir ett verksamhetsstöd. Genomförs denna organisationsförändring kommer trafikchefen att ha två enhetschefer under sig, samt ett verksamhetsstöd för tidiga skeden. Trafikverksamheten har drygt tjugo medarbetare som representerar många olika yrkeskategorier, exempelvis parkmästare, landskapsarkitekter, färdtjänsthandläggare, transportsamordnare, trafikingenjörer, process-/planerings-/projektledare. En projektmodell har införts för att förtydliga hur de sektorsgemensamma projekten drivs. Flera stora projekt leds av medarbetare från trafikverksamheten, med detta projektorienterade arbetssätt, medan man medverkar i flera andra. Projekten sträcker sig från tidiga skeden till genomförande.

Arbetsbeskrivning

Som trafikchef har du det övergripande ansvaret för verksamheten som en viktig kugge i kommunens samhällsbyggande. Som trafikchef är du en del av Samhällsbyggnadssektorns ledningsgrupp och samverkar med övriga verksamheter inom sektorn och den övriga förvaltningen. Som trafikchef har en du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för alla anställda trivas och utvecklas i sina roller. I arbetsuppgifterna ingår att skriva beslutsunderlag till politiker och att fungera som sakkunnig inom trafikområdet. Du ska även lämna yttranden, svara på frågor, ge information och hantera kontakter med myndigheter, fastighetsägare, företagare och medborgare. Du ansvarar för trafikverksamhetens arbete, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du kommer att trivas om du vill göra skillnad i människors vardag och tillsammans med trevliga, kompetenta kollegor. Verksamheten präglas av utvecklingsvilja, korta beslutsvägar och handlingskraft. Du får en stimulerande arbetsplats där alla strävar framåt med våra medborgare i fokus.

Kvalifikationer

• Du har teknisk högskoleutbildning eller likvärdig akademisk utbildning, alternativt har du skaffat dig motsvarande kunskaper genom flerårig arbetslivsverksamhet i en kommun, som entreprenör eller konsult.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort är ett krav
• God datorvana
• Det är meriterande om dina erfarenheter omfattar: chefs- och ledarskap, väg- och gatuutformning, gatuprojektering och projektledning, erfarenhet av politiskt styrd verksamhet, arbete i ledningsgrupp och erfarenhet av upphandling.
Som person är du ansvarstagande, resultatorienterad, beslutsam och drivande. Du har förmåga att leda, planera och styra en verksamhet. Du kommunicerar öppet och tydligt och samarbetar för att få bästa resultat. Du är social och gillar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du förväntas vara en ansvarsfull ledare med vana att arbeta självständigt och att ta initiativ. Som ledare skapar du förutsättningar för att medarbetarna kan använda sin kompetens och sitt engagemang för att göra det som är betydelsefullt för våra medborgare. Arbetet innebär mycket kontakter med medborgare, men också med entreprenörer, myndigheter, politiker, konsulter och andra verksamheter inom kommunen. Det är därför viktigt att du har mycket god förmåga att kommunicera och att anpassa ditt budskap i förhållande till olika situationer.

Fakta om tjänsten

Upplysningar

 • Ragnar Lundborg
  Rekryteringskonsult
  E-post: Ragnar Lundborg
 • Håkan Jacobsson
  Sektorchef Samhällsbyggnad
  Telefon: 031-724 62 85
  E-post: Håkan Jacobsson
 • Anders Pettersson
  Personalchef
  Telefon: 031-724 63 39
  E-post: Anders Pettersson
 • Facklig företrädare
  Nås via kommunens växel
  Telefon: 031-724 61 00 (vxl)

Ansökan

Referensnummer: A864810

Verksamhetschef för grundskolan

till Härryda kommun

Om arbetsplatsen 

Välkommen till Härryda kommun och sektorn för utbildning och kultur. Här har vi höga ambitioner med mål att erbjuda landets bästa skolverksamhet. Vi är en kommun som växer stadigt med allt vad det innebär och uppdraget som verksamhetschef för grundskolan är ett av våra viktigaste.

Vi satsar på skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete, goda arbetsmiljöer och pedagogiskt ledarskap. Med elevens lärande i fokus utvecklar vi undervisning och lärmiljöer, där digitalisering är en självklar del. Vår helhetsidé visualiseras genom det tankesätt vi döpt till Rötter och vingar. Där rötterna står för våra demokratiska värden, kompetens och trygghet och vingarna för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt.

Förutom grund- och grundsärskola ingår följande verksamheter i sektorn: förskola, pedagogisk omsorggymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola och sektoradministration. Sektorn ansvarar även för kultur- och fritidsverksamhet, UF (utveckling och flerspråkighet) samt externa utbildningsanordnare.

 

Arbetsuppgifter 

Som verksamhetschef ingår du i sektorns ledningsgrupp och är delaktig i det strategiska utvecklingsarbetet inom alla sektorns verksamheter. Du rapporterar direkt till sektorschefen och har en nära dialog med såväl nämndpolitiker som chefskollegor i strategiska frågor.I ditt arbete är det viktigt att kunna sammanföra olika nivåer, från politik- och sektorsnivå till enhetsnivå, så att information och beslut når rätt mottagare.

I uppdraget ingår verksamhet-, personal- och ekonomiansvar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetet med elevhälsan och att samverka med de fackliga organisationerna ligger också på ditt bord.

Ditt fokus är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra verksamhet och processer. Du styr utifrån behov, prioriterar inom och mellan enheter, och verkar för en god samverkan och dialog mellan skolorna. Till din hjälp finns förvaltningens stödfunktioner.

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en pedagogisk examen, chefserfarenhet från grundskolan och erfarenhet av att driva skolutvecklingsarbete. Det är meriterande att ha jobbat i en politisk styrd organisation.

Du är en självständig utvecklings- och resultatinriktad ledare med stor integritet. Som person är du analytisk, strukturerad och tänker strategiskt. Du trivs i ett kreativt arbetsklimat som präglas av öppenhet och prestigelösa samarbeten. Om någon brinner för skolutveckling så är det du.

 

Vi ser också en inspirerande och kommunikativ ledare framför oss, som uppmuntrar till dialog och delaktighet och som ger rektorerna möjlighet att utvecklas.

 

Välkommen med din ansökan! 

I denna rekrytering samarbetar vi med Lundborg Consulting AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ragnar Lundborg, 070-55 190 55. Din ansökan ska vara Lundborg Consulting tillhanda senast den 18 augusti 2019. Välkommen att mejla ditt cv och personliga brev till harryda@luncon.se

Mer information lämnas av:

Ragnar Lundborg, rekryteringskonsult
070-55 190 55
ragnar.lundborg@luncon.se

Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur i Härryda kommun
031-724 62 03
paivi.malmsten@harryda.se

Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun
031-724 63 39
anders.pettersson@harryda.se

Facklig(a) företrädare/representanter når du via Härryda kommuns växel:
031-724 61 00

VERKSAMHETSUTVECKLING, KOMMUNER OCH SKOLA

SIQ satsar vidare och söker en ny medarbetare till vårt team!

Har du stort intresse för kvalitets- och hållbarhetsfrågor och drivs av att göra din omvärld bättre, då har vi ett uppdrag för dig! SIQ satsar vidare och söker en ny medarbetare med uppgifter kring verksamhetsutveckling inom kommuner och skola. Du kommer ingå i ett team med ett tiotal kollegor, vilka alla drivs av att stödja och vidareutveckla andra organisationer och individer. SIQ finns till för de som vill bli bättre! SIQ har sedan starten haft som strategi att bidra till utvärdering och förbättring av verksamheter.

Arbetsuppgifter

• Du kommer att ansvara för att leda Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, vilken SIQ driver på uppdrag av Skolverket och som syftar till att lyfta kvalitetsarbetet i svensk skola.
• Ansvara för, planera och leda genomförandet av den årliga rikskonferensen Bättre Skola.
• Du kommer även att ansvara för att leda och vidareutveckla SIQs kommunnätverk där idag ca 15 kommuner är medlemmar. Ditt fokus kommer vara att arbete med kommunala ledningsgrupper och ansvariga för verksamhetsutveckling.
• Du kommer att bidra och stödja medlemsorganisationer genom att i våra nätverk leverera SIQs medlemserbjudande/ produktutbud. Du kommer också bidra med att utveckla dessa tjänster.
• Samverka med SIQs internationella partners.
• Du rapporterar direkt till VD vid SIQ.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• ‪erfarenhet av operativt och strategiskt förbättrings- och utvecklingsarbete i offentlig verksamhet, gärna från ledning av skola eller kommunal verksamhet. Vi värdesätter erfarenhet från näringsliv och konsultativt arbete.‬‬‬‬‬‬
• en högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område.

För att lyckas i denna roll behöver du:

• ‪ha en pragmatisk inställning, vara lösningsorienterad samt vara beredd att arbeta både långsiktigt strategiskt och operativt efter dagsaktuella behov. Du är prestigelös i ditt sätt, öppen för att arbeta på olika nivåer och parallellt med olika uppdrag för olika uppdragsgivare.‬‬ Dina personliga värderingar stämmer väl överens med SIQs värderingar kundfokus, medskapande, utveckling samt omtanke.‬‬‬‬
• ‪kunna arbeta självständigt, leda projekt, ta egna initiativ och fatta välgrundade beslut. Samtidigt behöver du kunna samarbeta brett med SIQs medlemmar och andra intressenter. ‬‬‬‬‬ Du tycker om att arbeta i projekt och du bör gilla publika sammanhang.‬‬‬‬‬
• vara en god kommunikatör, ha god förmåga att på ett övertygande sätt sprida kvalitets- och innovationsfrågor till omvärlden. Du har genom ditt sätt en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du trivs med att arbeta i en öppen och kommunikativ roll i små och stora sammanhang. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har god kunskap om digitala kanaler/social media och vet hur man bäst får effektiv spridning av information och kunskap.

Då SIQ är ett forskningsinstitut är erfarenhet från forskningsverksamhet meriterande, men inget krav. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tillträde

Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Placering

Tjänstens placering är vid något av SIQs kontor vilka är Drakegatan 6 i Göteborg eller vid Kungsgatan 26 i Stockholm. I arbetet ingår en del resande främst inom Sverige, men där resandet kan planeras med bra framförhållning.

Ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta SIQs VD, Mats Deleryd via mail; mats.deleryd@siq.se eller på telefon; 070-346 37 25. I denna rekrytering samarbetar vi med Ragnar Lundborg vid Lundborg Consulting AB (www.luncon.se) som kan nås på telefon; 070-55 190 55 alt. ragnar.lundborg@luncon.se. Din ansökan skall vara SIQ tillhanda senast den 16:e augusti 2019. För att söka tjänsten skickar du din ansökan och ditt CV till siqoffentlig-skola@luncon.se
All information behandlas konfidentiellt.

VERKSAMHETSUTVECKLING – BUSINESS EXCELLENCE

SIQ satsar vidare och söker en ny medarbetare till vårt team!

Har du stort intresse för kvalitets- och hållbarhetsfrågor och drivs av att göra din omvärld bättre, då har vi ett uppdrag för dig! SIQ satsar vidare och söker en ny medarbetare med uppgifter kring verksamhetsutveckling – Business Excellence! Du kommer ingå i ett team med ett tiotal kollegor, vilka alla drivs av att stödja och vidareutveckla andra organisationer och individer. SIQ finns till för de som vill bli bättre! SIQ har sedan starten haft som strategi att bidra till utvärdering och förbättring av verksamheter.

Arbetsuppgifter

• Du kommer att driva Utmärkelsen Svensk Kvalitet samt även ansvara för att driva Quality Innovation Award och leda vårt verksamhetsområde ”Utvärdera och visa upp”
• Du kommer att bidra och stödja medlemsorganisationer genom att i våra nätverk leverera SIQs medlemserbjudande/ produktutbud. Du kommer också bidra med att utveckla dessa tjänster.
• Du kommer även att samverka med SIQs internationella partners.
• Du rapporterar direkt till VD vid SIQ.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• ‪erfarenhet av operativt och strategiskt förbättrings- och utvecklingsarbete gärna både från offentlig- och privat verksamhet.‬‬‬‬‬
• erfarenhet från att arbeta med och utvärdera enligt Business Excellence Modeller så som SIQ Managementmodell. Du är troligtvis examinator.
• en högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område.

För att lyckas i denna roll behöver du

• ‪ha en pragmatisk inställning, vara lösningsorienterad samt vara beredd att arbeta både långsiktigt strategiskt och operativt efter dagsaktuella behov. Du är prestigelös i ditt sätt, öppen för att arbeta på olika nivåer och parallellt med olika uppdrag för olika uppdragsgivare.‬‬ Dina personliga värderingar stämmer väl överens med SIQs värderingar kundfokus, medskapande, utveckling samt omtanke.‬‬‬
• ‪kunna arbeta självständigt, leda projekt, ta egna initiativ och fatta välgrundade beslut. Samtidigt behöver du kunna samarbeta brett med SIQs medlemmar och andra intressenter. ‬‬‬‬‬ Du tycker om att arbeta i projekt och du bör gilla publika sammanhang.‬‬‬‬
• vara en god kommunikatör, ha god förmåga att på ett övertygande sätt sprida kvalitets- och innovationsfrågor till omvärlden. Du har genom ditt sätt en förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Du trivs med att arbeta i en öppen och kommunikativ roll i små och stora sammanhang. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har god kunskap om digitala kanaler/social media och vet hur man bäst får effektiv spridning av information och kunskap.

Då SIQ är ett forskningsinstitut är erfarenhet från forskningsverksamhet meriterande, men inget krav. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tillträde

Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Placering

Tjänstens placering är vid något av SIQs kontor vilka är Drakegatan 6 i Göteborg eller vid Kungsgatan 26 i Stockholm. I arbetet ingår en del resande främst inom Sverige, men där resandet kan planeras med bra framförhållning.

Ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta SIQs VD, Mats Deleryd via mail; mats.deleryd@siq.se eller på telefon; 070-346 37 25. I denna rekrytering samarbetar vi med Ragnar Lundborg vid Lundborg Consulting AB (www.luncon.se) som kan nås på telefon; 070-55 190 55 alt. ragnar.lundborg@luncon.se. Din ansökan skall vara SIQ tillhanda senast den 16:e augusti 2019. För att söka tjänsten skickar du din ansökan och ditt CV till utvardera@luncon.se

All information behandlas konfidentiellt.

Välkommen till Härryda kommun, en kommun med höga ambitioner och sikte på att ha Sveriges bästa näringslivsklimat, grundskolor i toppklass och samhällsbyggnad med expansion och innovation i fokus. Kommunen levererar verksamhet med god service, kvalitet och kompetens. Hållbar utveckling, kommunikativ organisation och digitalisering är centrala och gemensamma utvecklingsområden i alla verksamheter. Vi letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och tar eget ansvar. Välkommen till en kommun som rymmer många spännande projekt och goda kollegor!

Vi söker en

Digitaliseringsansvarig

Om arbetsplatsen

Härryda kommun är organiserad i en förvaltning för all verksamhet. Enheten för digital utveckling (EDU) är en del av Utvecklingsfunktionen, en stödfunktion med uppdrag att leda och samordna gemensamma processer och frågor så som kommunikation, kvalitet, digitalisering, näringslivsfrågor samt kansli.

Arbetet med digitalisering är politiskt prioriterat och utgår från kommunens digitala agenda, beslutad av kommunstyrelsen. Agendan innehåller en målbild som utgår från ”digitalt först” och pekar på fyra grundläggande principer för digitaliseringsarbetet; vi driver förändring, arbetar systematiskt med digitalisering, skapar digital delaktighet och använder våra resurser på ett hållbart sätt.

Utifrån den digitala agendan finns årsvisa handlingsplaner, så väl förvaltningsövergripande som sektorsvis, som anger vilka aktiviteter som ska genomföras. I planerna för 2019 ingår bland annat införande av sensornät med LoRa-teknik i kommunen, digital posthantering, fler e-tjänster samt utvecklande av digitala processer inom t ex bygglovsverksamhet och socialtjänst.

Arbetet med digitalisering har en tydlig organisering där förvaltningsledningen utgör styrgrupp. EDU leder, samordnar och stödjer arbetet, bland annat via en förvaltningsgemensam grupp där sektorernas digitaliseringsansvariga finns med. I förvaltningen finns en IT-funktion med ansvar för teknisk drift och utveckling.

 

Arbetsuppgifter

Som digitaliseringsansvarig kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att stödja kommunens arbete för att driva digitalisering och utveckling framåt. Arbetet innebär att leda, driva och stötta i förändringsprocesser inom digitalisering, såväl kommunövergripande som i sektorsspecifika digitaliseringsprojekt. En viktig uppgift för dig blir att omvandla verksamheternas mål och behov till tydliga krav på IT och digitalisering. Du ska identifiera, analysera, utveckla och implementera nya eller förbättrade processer.Du tar fram beslutsunderlag om vilka satsningar inom digitalisering som ska genomföras och presenterar dessa för styrgrupp och organisationen i övrigt. Du leder enheten som idag består av två utvecklingsledare inom digitalisering och har ett nära samarbete med IT-funktionen för att tillsammans säkerställa förutsättningarna för kommunens digitala utveckling.

Det är viktigt att du har bred kunskap om hur digitalisering kan bidra till utveckling i verksamheten och att du kan inspirera dina kollegor att vara en del av den utvecklingen. Du kommer att ansvara för att fullfölja olika projekt från start till genomförande och uppföljning. Du kommer också att ansvara för att samordna utbildningssatsningar i syfte att höja den digitala kompetensen hos kommunens medarbetare.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är kommunikativ, initiativrik och resultatorienterad. Du är uthållig och tar dina uppdrag hela vägen fram till resultat. Du har förmåga att utmana gamla strukturer och vågar införa nya processer och digitala lösningar. Du är van att arbeta med komplexa frågor, kan se sammanhang och tänker framåtriktat och strategiskt. Genom att skapa goda relationer vinner du andras förtroende och får dem att vilja bidra i förändringsprocesserna.Du kommunicerar på ett pedagogiskt och prestigelöst sätt, är lyhörd, samarbetsorienterad och visar förståelse och respekt för verksamheternas behov.Ditt arbetssätt präglas av din noggrannhet, systematik och struktur. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift och är bekväm med att utbilda och presentera information inför grupper.

För att lyckas behöver du ha en akademisk examen och erfarenhet av att arbeta såväl strategiskt som praktiskt med att utveckla verksamhet med hjälp av IT och digitalisering.Du bör ha erfarenhet av projekt- och processledning, upphandling, innovationsarbete och förändringsledning, liksom av att ha arbetat i politiskt styrda verksamheter. Det är meriterande om du kan nyttokalkylsberäkningar inom digitaliseringsområdet.

 

Välkommen med din ansökan! 

I denna rekrytering samarbetar vi med Lundborg Consulting AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ragnar Lundborg, 070-55 190 55. Din ansökan ska vara Lundborg Consulting tillhanda senast den 1 september 2019. Välkommen att mejla ditt cv och personliga brev till digitaliseringsstrateg@luncon.se

 

Mer information lämnas av:

Ragnar Lundborg, rekryteringskonsult
070-55 190 55
ragnar.lundborg@luncon.se

Birgitta Flärdh, utvecklingschef i Härryda kommun
031-724 88 11
birgitta.flardh@harryda.se

Facklig(a) företrädare/representanter når du via Härryda kommuns växel:
031-724 61 00

Personbedömningar

Här finns dokument att ladda ner vid personbedömning.

Ta mig vidare

Policy

Här kan du läsa mer om Luncons personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy