Soltak AB i Kungälv söker en:

Förändringsinriktad VD

 

SOLTAK AB ägs av 4 kommuner med syftet att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster. Kommunerna har beslutat att lägga över ekonomisk administration och löneadministration samt IT-drift och -support på SOLTAK AB. Med SOLTAK AB får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och  driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

SOLTAK AB har tillsammans med kommunerna utvecklat och implementerat nya ekonomi- och personalsystem vilkadriftsattes medstart2016. Man fortsätter att utveckla den egna IT-miljön och har under 2017etablerat ett nytt, modern och skalbart datacenter, som på sikt kommer att bli gemensamt för de samverkande ägarkommunerna.

SOLTAK AB och kommunerna har utvecklat och format enhetliga och effektiva processer, vilket innebär förnyade arbetssätt både inom SOLTAK AB och inom kommunerna. Styrelsen för bolaget är helt nyvald i december 2017. Kundrådet består av kommuncheferna,  vilka representerar SOLTAK ABs kunder.

109 anställda, 20 konsulter. Omsätter 148 miljoner. Läs mer på: www.soltakab.se

 

Vi söker dig som har god kompetens inom tjänste- eller serviceområdet och gedigen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå. Du lockas av utmaningen att leda vårt fortsatta arbete mot vår vision, med hög affärsmässighet och starkt kundfokus. Vi söker en genomförare som är trygg och tydlig i sitt ledarskap, bra på att skapa goda relationer internt och externt samtmotiveras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du har förståelse för de särskilda krav som ställs på uppdraget att leda ett kommunalt ägt bolag.

 

Som VD ansvarar du för att utveckla Soltak till ett ännu mer kundorienterat och kostnadseffektivt bolag. Du leder denna utveckling på uppdrag av styrelsen och alltid gemensamt med verksamheterna i kommunerna. Du förväntas vidareutveckla processer och system som används för signifikant ökad kundnöjdhet, ständig leveranskvalitet och processeffektivitet i verksamheten. Du har förmåga att ställa krav som stödjer effektivitet genom att sammanväga de olika verksamheternas krav. Kommunikation är en stark sida hos dig och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål.

 

I din roll som VD kommer du att:

 • rapportera direkt till styrelse och ha ett direkt personalansvar för en ledningsgrupp med sex ledare.
 • ansvara för tjänster och projekt gentemot kommunerna både ur ett operativt och strategiskt perspektiv. Du kommer vara ansvarig för att planera och optimera resurser så som personal, system och teknikmed syfte att uppnå ekonomiska mål och samt kvalitetsmål i en effektiv organisation. Du ska se till att tidplaner och budgetar hålls samt att tjänsterna lever upp till alla kvalitets- och säkerhetskrav
 • systematiskt vidareutveckla och implementera välstrukturerade processer och system för våra områden löner, ekonomi och IT. Genomföralöpande förbättringsarbeten genomnya arbetssätt inom områdena för att öka effektivitet och kundnytta samt sänka kostnader
 • skapa goda relationer och samverka med ägarråden för att tydligt kommunicera förväntningar, budget och resultat.
 • ansvara för planering och uppföljning av personal och konsulter. Både ur ett bemannings- och utvecklingsperspektiv.Det är viktigt att du som VD är en lagspelare och har en god förmåga att engagera och motivera dina medarbetare.

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen (eller motsvarande utbildning). Du har med ditt inkluderande ledarskap framgångsrikt bedrivit förändringsarbete inom komplexa organisations- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Dina styrkor ligger i att du engagerar alla interna resurser. Du är driven, handlingskraftig, välstrukturerad och effektiv i ditt arbete. Du kan tydligt kommunicera visioner och mål till hela företaget. Du är ambitiös, prestigelös, trygg med god självinsikt och integritet. Du kommer att ha många kontaktytor i din roll varav god samarbetsförmåga är av största vikt. Du är resultatinriktad och vågar fatta beslut, samtidigt som du är flexibel och beredd att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.

 

Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse

 

Placering: Tjänsten är placerad i Kungälv

 

Ansökan: I denna rekrytering samarbetar Soltak AB med Lundborg Consulting AB. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till soltak@luncon.se senast den 25 november. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ragnar Lundborg tel. 070-55 190 55. Välkommen med din ansökan!

 

Ansvarig för strategisk kommunikation och marknadsföring

Omfattning;100 % fast anställning

Landvetter Södra Utveckling AB

Vi söker dig som med energi och engagemang vill vara med från starten och bygga det nystartade bolaget Landvetter Södra utveckling AB. Uppgiften är att utveckla Landvetter Södra centralt i Härryda kommun i närhet till flygplats och Landvetter samhälle till en attraktiv stad för minst 25 000 människor utifrån ledorden mänsklig, modern, innovativ och internationell. Utvecklingen skapas tillsammans med invånare i kommunen, kommande medborgare, andra aktörer och intressenter. Hållbar utveckling och affärsutveckling är centrala delar i allt vi gör. 2029 väntas en ny järnväg mellan Göteborg och Borås vara färdigställd och målet är att då ha utvecklat de första fysiska delområdena av ett attraktivt stationssamhälle. Byggstart av de första etapperna väntas ske efter 2020. I dagsläget finns bolagsstyrelse och VD på plats och många spännande aktiviteter väntar oss under höst och de närmsta åren. Vi kommer finnas med på ett antal fastighetsmässor och konferenser och också fördjupa dialogen med intressenter och exploatörer samt genomföra ytterligare dialoger med invånarna i kommunen. Kommunikation av den fysiska utvecklingen som sker inom området kommer ske i nära samarbete med kommunens kommunikationsavdelning.

 

Arbetsuppgifter

Som kommunikations- och marknadsansvarig är du självklart med och själv utformar ditt uppdrag, med målet att bidra till att Landvetter Södra utveckling AB når de långsiktiga målen. I tjänsten ingår bland annat dessa arbetsuppgifter:

 • I dialog med VD och styrelse för Landvetter Södra Utveckling AB ansvara för:
  • Strategisk kommunikation, till exempel kommunikationsplanering och framtagande av kommunikationsstrategi
  • Marknadsföring av Landvetter Södra
  • Paketering och marknadsföring av delprojekt av det som byggs/skapas på plats
  • Ta fram och utveckla digitala kanaler för marknadsföring och kommunikation
 • Arbete med sociala medier och digital marknadsföring är en naturlig del av vårt arbetssätt och du bör ha dokumenterad erfarenhet inom området. Din uppgift som ansvarig för kommunikation och marknadsföring är att också att säkerställa att vi befinner oss i framkant inom området.
 • Vid behov upphandla externa resurser, enligt lagen om offentlig upphandling med stöd av kommunens upphandlingsavdelning.
 • Samverka med kommunikationschef och kommunikationsavdelning i Härryda kommun.

Erfarenheter

Du har arbetat med strategisk kommunikation och marknadsföring gärna av komplexa fastighets- och/eller utvecklingsprojekt.

Du har stor erfarenhet av kommunikation och marknadsföring av projekt där många aktörer och intressenter är involverade. Det är också positivt om du har erfarenhet av strategisk kommunikation och marknadsföring i en politisk styrd organisation.

Erfarenhet som projektledare eller processledare är meriterande då vi kommer att jobba flexibelt och gränsöverskridande utöver det eget ansvarsområde. Projektutveckling är en central del av vårt kommande arbete.

Erfarenhet av medborgardialog i olika former är något som värderas högt, då vi kommer bygga Landvetter södra i dialog med medborgare och andra intressenter.

Egenskaper

Som person är du självständig med entreprenörsegenskaper. Du har förmåga att se möjligheter i denna spännande initieringsfas av Landvetter Södra Utveckling AB.

Du har en vilja att jobba i en liten flexibel organisation. Landvetter Södra är idag en mindre organisation där alla måste växla mellan operativa och strategiska arbetsuppgifter. Därför är flexibilitet och förmåga att anpassa arbetsuppgifterna efter behov som uppstår, självklara egenskaper hos dig. Du har en pragmatisk inställning och är lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i en öppen och kommunikativ roll i små och stora sammanhang. Du har en god förmåga att planera ditt eget arbete samt arbeta i ett bitvis högt tempo.

Du har lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Utbildning;

Relevant akademisk utbildning inom kommunikation, projektledning eller marknadsföring

Tillträde; snarast eller enligt överenskommelse

Placering: Tjänsten är placerad i Mölnlycke

Ansökan: I denna rekrytering samarbetar Landvetter Södra Utveckling AB med Lundborg Consulting AB. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till landvetter@luncon.se senast den 23 september 2018. Vid frågor är du välkommen att kontakta Ragnar Lundborg tel. 070-55 190 55. Välkommen med din ansökan!

Aktuellt

Konsult hos Luncon

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som konsult med kvalificerade persondömningar och rekrytering. Du är leg.psykolog eller PTP-psykolog och intresserad av att arbeta som konsult inom arbetslivet. Du har ett starkt engagemang och god lyhördhet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Personbedömningar

Här finns dokument att ladda ner vid personbedömning.

Ta mig vidare

Policy

Här kan du läsa mer om Luncons personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy