CHEFSREKRYTERING OCH PERSONBEDÖMNING

Luncons kärnkompetens är att förstå organisationers behov vid chefs- och specialistrekryteringar, att identifiera och djupgående bedöma kandidaters kompetens och förhållningssätt. Luncon arbetar med att långsiktigt utveckla ledare och specialister i deras arbetsroller för att möta dagens krav i arbetslivet. Luncon har ett stort kontaktnät inom olika branscher och arbetar utifrån tydliga processer vid personbedömningar och rekrytering.

Läs mer
[contact-form-7 id="25" title="Registrera cv"]
Luncon -Startbild

Chefsrekrytering

Varje rekryteringsuppdrag är unikt. Luncon erbjuder en rad alternativ för att hitta den rätta kandidaten. Luncon säkerställer alla viktiga och avgörande moment i rekryteringsprocessen genom att följa en fast och tydlig rekryteringsmodell. Målet är alltid två nöjda parter – kandidaten och företaget.

Uppdraget startar med en fördjupad verksamhetsanalys som ger en tydlig bild av förutsättningar, organisationskultur och nu- och framtida krav på tjänsten. Kravprofilen arbetas fram för att fastställa en klar sökprofil.

Läs mer
Luncon -Startbild

Personbedömning

Luncon hjälper beslutsfattare att ta rätt beslut om kandidater i förhållande till ett uppdrag eller en tjänst och erbjuder oberoende och kvalificerade personbedömningar av kandidater.

En personbedömning är ett fördjupat möte för att kartlägga personliga egenskaper, arbetskapacitet, motivation och värderingar som efterfrågas i tjänsten. Oftast genomförs bedömningar på ledare och specialister som kommer att möta en kravfylld, resultatinriktad och komplex arbetsmiljö.

Läs mer