Om Luncon

Luncon startade 2008 och är ett bolag inriktat på att personbedöma och rekrytera chefer och specialister för privata företag, kommuner och statliga bolag. Luncon har idag 25-30 företag och organisationer som kunder. Vi genomför flest uppdrag i Göteborg, men har även kunder i övriga Västsverige, Stockholm och Malmö. Luncons kärnkompetens är att förstå organisationers behov vid chefs- och specialistrekryteringar, att identifiera och djupgående bedöma kandidaters kompetens och förhållningssätt. Som en del av återkopplingen i varje personbedömning arbetar vi med att långsiktigt utveckla ledare och specialister i deras arbetsroller för att möta dagens krav i arbetslivet. Luncon har ett stort kontaktnät inom olika branscher och arbetar utifrån tydliga processer vid rekrytering, personbedömning och ledarutveckling.

Luncon följer branschorganisationerna HRK och ESKs regler vad gäller etik och normer, samt STPs riktlinjer vid testanvändning.

Ragnar Lundborg leg.psykolog

Ragnar har arbetat som konsult med personbedömningar och rekrytering sedan 1999. Han har arbetat inom olika branscher och genomfört personbedömningar på alla nivåer. Under ett par år har han genomfört utbildningar inom Urval och Rekrytering på Universitet, statlig myndighet och privata bolag.

Läs mer på linkedin