Tjänster

Luncons kärnkompetens är att förstå organisationers behov vid chefs- och specialistrekryteringar, att identifiera och djupgående bedöma kandidaters personlighet, kapacitet, kompetens och förhållningssätt. Luncon ger en klar och tydlig bild av kandidaterna i syfte att matcha profilen mot den sökta rollen, men också för att långsiktigt utveckla ledare och specialister i deras arbetsroller för att möta dagens krav i arbetslivet.

Chefsrekrytering

Varje rekryteringsuppdrag är unikt. Luncon erbjuder en rad alternativ för att hitta den rätta kandidaten. Luncon säkerställer alla viktiga och avgörande moment i rekryteringsprocessen genom att följa en fast och tydlig rekryteringsmodell. Luncon lägger alltid stor vikt vid att ge kandidaten en rättvis bild av företaget och tjänsten. Målet är alltid två nöjda parter – kandidaten och företaget.

Uppdraget startar med en fördjupad verksamhetsanalys som ger en tydlig bild av förutsättningar, organisationskultur och nu- och framtida krav på tjänsten. Kravprofilen arbetas fram för att fastställa en klar sökprofil. Vi publicerar tjänsten genom flera mediakanaler – på nätet, i tidningar eller genom direktkontakt med potentiella kandidater. Vad som är rätt kanal för att hitta kandidater beror på konjunktur, bransch, yrke och geografisk placering.

Det första urvalsarbetet sker med intervju och bedömning av lämplighet och kompetens. Uppdragsgivaren möter därefter en mindre grupp kandidater som uppfyller de fastställda kriterierna. Därefter granskas de mest intressanta kandidaterna mera noggrant.

I varje rekrytering ingår en garanti under de första 6 månaderna. Skulle kandidaten välja att sluta innan dess rekryterar vi kostnadsfritt en ny person till tjänsten.

Personbedömning

Luncon hjälper beslutsfattare att ta rätt beslut om kandidater i förhållande till ett uppdrag eller en tjänst och erbjuder oberoende och kvalificerade personbedömningar av kandidater.

En personbedömning är ett fördjupat möte för att kartlägga personliga egenskaper, arbetskapacitet, motivation och värderingar som efterfrågas i tjänsten. Oftast genomförs bedömningar på ledare och specialister som kommer att möta en kravfylld, resultatinriktad och komplex arbetsmiljö.

Luncon har genomfört personbedömningar på alla nivåer inom bolag och organisationer. Vi har också genomfört due diligence uppdrag inför samarbeten eller uppköp av bolag.