• 2023-01-04
  • Rekrytering

Ekonomichef

Om arbetsplatsen

Välkommen till Falkenberg kommun! Vi är en tillväxtkommun på attraktiva västkusten, en plats som befinner sig i ständig utveckling. I Falkenbergs kommun arbetar vi enligt visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”, med fokus på hållbar tillväxt i hela kommunen. Vår kommun ska vara hjärtat i Halland, här ska människor, föreningar och företag växa i samverkan med varandra. Vi är stolta över och kända för vårt näringsliv och vår starka gemenskap. Vi har Hallands bästa läge och vi ska stärka vår position i Västsverige genom ökat samarbete med omvärlden. Falkenbergs kommun har sedan 2019 en politisk viljeinriktning med tre definierade målområden: Att vara ett föredöme inom hållbarhet, skapa välfärd med god kvalitet och att ha Västsveriges starkaste näringsliv. Kommunen utvecklas genom 3200 delaktiga och nytänkande medarbetare, tydliga uppdrag och ett utvecklande ledarskap. Då vår nuvarande ekonomichef går i pension söker vi dig som engagerar, skapar delaktighet och har god förmåga att utveckla verksamheten. Du vill bidra till att skapa goda lösningar för framtiden.

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef är du anställd på kommunsstyrelseförvaltningen och är underställd kommundirektören. Din primära uppgift är att under kommunstyrelsen leda ekonomiavdelningen, en av de strategiska avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har idag cirka 15 medarbetare på två enheter, redovisnings- och controllerenhet. Du ingår i koncernledningsgruppen tillsammans med förvaltningschefer, avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen och VD:ar, där du medverkar och tar ansvar för kommungemensam utveckling och problemlösning. Som ekonomichef ansvarar du för att leda kommunens budget- och uppföljningsprocess samt för koncerngemensamma processer inom ekonomi- och finansområdet. I ditt uppdrag som ekonomichef blir du en viktig ledare som verkar på många olika samordningsarenor inom ekonomi. Samarbetet mellan cheferna på kommunstyrelsen, förvaltningschefer och bolagschefer är avgörande för att verksamheterna i kommunen ska lyckas med sina uppdrag för Falkenbergs bästa. Ledarskapet i Falkenbergs kommun kännetecknas av att du som chef är ett föredöme, visar personlig omtanke samt har en stark tilltro och tillit till medarbetare och kollegor. Ekonomichefen leder en publik organisation i ett föränderligt samhälle och hanterar den omställningstakt som sker idag och framöver. Falkenberg är en expansiv kommun. Detta kommer att ställa höga krav på ett medvetet och effektivt utvecklings- och hållbarhetsarbete. Samverkan utanför kommungränsen kommer behöva fortsätta och förstärkas framöver. Kommunens expansion gör att Falkenbergs kommun står inför stora investerings- och infrastrukturprojekt där ekonomichefen har en central funktion. Förändringar i omvärlden och behov av kvalitativ utveckling ställer stora krav på nytänkande och resursoptimering. Utbyggnad av skola, förskola, äldreboende och exploateringar är föremål för omfattande investeringar liksom stora infrastrukturprojekt. Ekonomiavdelningens inriktning de närmaste åren blir att utveckla och förflytta ekonomiarbetet i kommunen till ett modernare arbete i kommunen. Arbetet med att digitalisera och effektivisera processer kommer att bli en nödvändighet för att kunna möta invånarnas förändrade önskemål och behov samt förståelse för prioriteringar och leveranser.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen/utbildning inom ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har god förståelse för samhällsekonomiska samband, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet med förmåga att fatta beslut utifrån komplexa sammanhang. Med lång erfarenhet av redovisning inom offentlig förvaltning och bolag har du kunskap och förståelse för lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning och bolag. Kunskap och erfarenhet av koncernstrukturer inklusive skattefrågor är meriterande. Du har erfarenhet av ekonomistyrning på strategisk nivå med mycket god förståelse för politiska organisationer och deras beslutsprocesser. Vi tror du har mångårig ledarerfarenhet som ekonomichef i en större komplex organisation och erfarenhet av övergripande styrning och uppföljning utifrån ett större ekonomiskt ansvar. Du etablerar förtroende på ett naturligt sätt och skapar samarbeten i organisationen. Att ha varit chef över chefer och ha erfarenhet av processinriktad verksamhet är meriterande. Du har erfarenhet av arbete med organisationskultur, likabehandlingsarbete och att leda framgångsrikt förändringsarbete. Du har arbetat i publik verksamhet med medialt intresse.

 

Mer info

I denna rekrytering samarbetar Falkenbergs kommun med Ragnar Lundborg Consulting AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ragnar Lundborg på 070-55 190 55, ragnar.lundborg@luncon.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.

Sista ansökningsdag

2023-01-01

Kontaktuppgifter

Lars Fröding, Kommundirektör,

Thérese Lundgren, HR-chef , 0346-88 62 53

Fackliga företrädare, nås via kommunens kontaktcenter, 0346- 88 60 00